"Domnule Decan,


Subsemnatul/a, ………………………………………….., student/a

al/a Facultatii …………………………, Universitatea ………………………,

anul ………………………….., forma de invatamant …………., va rog sa imi

aprobati sustinrea lucrarii de Licenta la disciplina ……………………………..,

avand tema “………………………………………………”.


Coordonator stiintific……………………………………Data                                                                                      Semnatura
Domnului Decan al Facultatii ……………………………………..

Universitatea…………………………………………..“.